Đánh vần tiếng Anh khác gì với Phát âm tiếng Anh?

Đánh vần tiếng Anh có điểm giống nhưng cũng khác rất nhiều với Phát âm tiếng Anh mà người học đã từng quen thuộc.

 

 

VÍ DỤ: negotiate (thương lượng)

 

Phát âm tiếng Anh

/nə’gouʃəeit/

Đánh vần tiếng Anh

/nə’gouʃəeit/

Trọng âm

Học phát âm không chú trọng nhiều vào trọng âm, chủ yếu chỉ là cách đọc phiên âm.

Coi trọng âm là chìa khóa để mở ra mọi cánh cửa đọc tốt tiếng Anh, nên nội dung học chủ yếu là học các quy tắc nhấn trọng âm của từ.

Phụ âm

Nguyên âm

Học cách phát âm của các phụ âm, nguyên âm như /ʃ/, /ʒ/, /æ/, /ei/..vị trí môi, lưỡi của từng âm nhưng không có đủ quy tắc để nhận dạng các phụ âm, nguyên âm vì một phụ âm, một nguyên âm có thể biến đổi thành nhiều âm khác nhau.

Với từ “negotiate” ở trên gồm có:

_Phụ âm: n, g, t.

_Nguyên âm: e, o, i, a.

Nếu chỉ học cách phát âm của các phụ âm, nguyên âm thì cũng không thể đọc được từ trên vì chúng không giữ nguyên như mặt chữ.

Học đánh vần là cách học giúp người học nhận dạng âm [o] thành /ou/, âm [t] đọc thành /ʃ/.

Phiên âm của từ

nə’gouʃəeit

Học phát âm không thể giúp chúng ta tự viết phiên âm của các từ tiếng Anh. Muốn biết phiên âm của từ nào đó, phải nhìn vào từ điển.

nə’gouʃəeit

Học đánh vần Tiếng Anh cung cấp các quy tắc để người học tự viết được phiên âm của gần như tất cả các từ tiếng Anh, không cần nhìn từ điển, không cần phải phán đoán.

Thời gian học

Học phát âm không giúp người học viết phiên âm nên không đọc được nhiều từ, cần rất nhiều thời gian để có thể đọc lưu loát nhiều từ khác nhau.

Sau một thời gian không sử dụng (2 tháng hoặc 2 năm) người học sẽ quên dần các kiến thức đã học.

Nguyên lý của học Đánh vần tiếng Anh là đọc tốt một từ để tự đọc được hàng nghìn từ khác, nói tốt một câu để tự tin nói chuẩn hàng triệu câu khác.

Thay vì phải mất 20 lần để đọc đúng một từ rồi sau đó không nhớ nên đọc như thế nào, thì với cách học Đánh vần tiếng Anh chúng ta sẽ chỉ cần 2-3 lần luyện đọc và ghi nhớ mãi mãi.

Các tin khác