Reading Master [Bình dân học vụ] Cách đọc đúng mọi từ tiếng Anh trong 4 bước, học đến đâu đọc ngay đến đấy kèm tài liệu luyện tập liên tục...
  • Học Online
1,600,000đ
590,000đ
Basic Rules [Đánh vần Cơ bản] Sử dụng cho các từ  thường gặp nhất trong đời sống, 1 quy luật, đọc ngàn từ. Không cần bắt chước. Không cần file âm…
  • Học Online
1,600,000đ
590,000đ
Premium Rules [Đánh vần Nâng cao] Hoàn thiện Tiếng Anh với cách đọc các từ dài và khó 1 quy luật, đọc ngàn từ. Không cần bắt chước. Không cần file âm…
  • Học Online
1,800,000đ
790,000đ
Extra Rules [Đánh vần Nâng cao Extra] Sử dụng cho các từ  thường gặp nhất trong đời sống, 1 quy luật, đọc ngàn từ. Không cần bắt chước. Không cần file âm…
  • Học Online
1,000,000đ
890,000đ
Speaking Rules [Nói câu theo Quy luật] Ở khoá học này bạn sẽ được tiếp cận và ôn luyện liên tục về các quy tắc nói câu để thành thục nói bất…
  • Học Online
3,200,000đ
890,000đ
Nói tiếng Anh cho công việc Khóa học gồm 28 Bài giảng hướng dẫn bạn nói các câu tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày và trong giao tiếp công việc…
  • Học Online
990,000đ
990,000đ
Học thử chương trình Đánh vần tiếng Anh Đây là nội dung bài học thử chương trình Đánh vần tiếng Anh và Nói tiếng Anh
  • Học Online
Miễn phí
Miễn phí
Đánh vần Online Khoá học du kích
2,200,000đ
2,200,000đ
  • Học Online
5,500,000đ
5,500,000đ