Đọc "the" là [ dờ ] hay [ dì ]?

Phát âm từ "the" phương pháp đơn giản hóa mà bạn cần biết!

Mạo từ "the" có 2 cách đọc đó là /ðə/ và /ði/ tuy nhiên nhiều người lầm tưởng xác định cách đọc chỉ dựa vào mặt chữ. Đó là sai lầm vô cùng lớn. Hãy cùng Enpro tìm hiểu ngay sau đây nhé!


Theo nghiên cứu từ Oxford English, từ “the” là từ thông dụng nhất trên thế giới, chúng ta có thể thấy nó xuất hiện trong mọi văn bản hay tình huống tiếng Anh. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy, từ này cũng là một trong những từ dễ phát âm sai. Với 2 cách đọc, đây là một thử thách nhỏ với người mới học tiếng Anh. 

Nhiều người cho rằng “the” đọc là /ðiː/ khi đi kèm với nguyên âm. Điều này thực sự đúng chứ? 🤔🤔Vậy làm thế nào để phát âm chuẩn “the” một cách đơn giản nhất và đúng trong mọi trường hợp? Cùng tham khảo trong bài dưới đây cùng Enpro nhé!

Phát Âm “The” Bình Dân Hoá

Từ “the” có 2 cách đọc:

Cách đọc

 “the” phiên âm là /ði/ 

  Đọc theo kiểu Bình Dân Tiếng Việt là [dì]

  Khi sau nó là phiên âm của 1 nguyên âm

 “the” được đọc là /ðə/

 Đọc theo kiểu Bình Dân Tiếng Việt là [dờ]

 Khi sau nó là phiên âm của 1 phụ âm

Ví dụ

 "the" apple /ˈæ.pəl/

 "the" intern /ˈɪn.tɜːn/

 "the" hour / ˈaʊəz /

 Các trường hợp này đều kết hợp "the" là /ði/ 

 "the" dog / dɔg /

 "the" cat / kæʧ /

 "the" table / ˈtɛɪbl /

 Các trường hợp này đều kết hợp "the" là /ðə/ 

Lưu ý  Nhìn vào phiên âm thay vì mặt chữ để phân biệt cách đọc, ví dụ: từ the hour

                                

 

                                      

Bạn đã hiểu cách đọc của từ “the”? Hãy áp dụng kiến thức vừa học và thực hành một số bài tập dưới đây

 

Thực hành (có đáp án phía dưới)

Bài 1: Phân loại cách đọc từ “the” của những từ dưới đây vào cột đúng

the apple the table the instrument the cat
the book the ice the hour the dog
the orange the car the eagle the idea
the chair the umbrella the phone the cup
the elephant the house the honor  

 

/ði/

/ðə/

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: xác định các đọc của từ “the”

The sun was shining brightly as we walked through the park. The air was fresh, and the birds were singing. We stopped by the lake to watch the ducks swimming. The children were playing near the swings. We sat on the bench and enjoyed the beautiful view. The flowers were in full bloom, and the scent was delightful. As we continued our walk, we saw the artist painting a picture of the scenery. The day was perfect for an afternoon stroll in the park.

  • Đọc là /ði/: 

 

  • Đọc là /ðə/: 

 

Bài 3: Gạch chân từ “the” có cách đọc sai

1. The cat is on the roof.

/ðə kæt ɪz ɒn ði ruːf/

2. I saw the movie yesterday.

/aɪ sɔː ði ˈmuːvi ˈjɛstədeɪ/

3. The apple is red.

/ðə ˈæpl ɪz rɛd/ 

4. The book is on the table.

/ði buk ɪz ɒn ði ˈteɪbl/

5. She likes the orange.

/ʃi laɪks ðə ˈɒrɪndʒ/


Đáp án

Bài 1: Phân loại cách đọc từ “the” của những từ dưới đây vào cột đúng

i/

/ðə/

the apple

the ice

the orange

the idea

the instrument

the elephant

the hour

the eagle

the umbrella

the honor

the table

the book

the car

the phone

the house

the cat

the dog

the chair

the cup

 

Bài 2: xác định các đọc của từ “the”

  • Đọc là /ði/: the air, the artist
  • Đọc là /ðə/: the sun; the park, the birds, the lake, the ducks, the children, the swings, the bench, the beautiful view, the flowers, the day, the park, the scent

Bài 3: Gạch chân từ “the” có cách đọc sai

1. The cat is on the roof.

/ðə kæt ɪz ɒn ði ruːf/

2. I saw the movie yesterday.

/aɪ sɔː ði ˈmuːvi ˈjɛstədeɪ/

3. The apple is red.

/ðə ˈæpl ɪz rɛd/ 

4. The book is on the table.

/ði buk ɪz ɒn ði ˈteɪbl/

5. She likes the orange.

/ʃi laɪks ðə ˈɒrɪndʒ/

 

Khám Phá Thêm Với Enpro

Enpro sẽ mang đến cho bạn một phương pháp học logic, lộ trình khóa học bài bản và dễ dàng tiếp cận. Enpro đơn giản hóa các quy tắc phát âm. Học một quy tắc áp dụng được 5, 10, thâm chí là hàng trăm hàng nghìn từ tiếng Anh. Từ đó có thể giả quyết mọi từ và câu Tiếng Anh theo chuẩn bản ngữ chuẩn.

👉👉 Tìm hiểu thêm những quy tắc thú vị và hữu ích về phát âm! Inbox ngay cho Enpro để được đăng ký hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giúp bạn phát âm chuẩn xác và tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh hàng ngày!

Bài viết cùng danh mục