ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Công ty Cổ phần Đánh Vần Tiếng Anh Enpro (gọi tắt là Enpro) và quý học viên, khách hàng (gọi tắt là học viên) cùng đồng ý thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN
Enpro cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khóa học tới học viên theo hình thức trực tuyến. Với sản phẩm và dịch vụ cụ thể:

1.1 NỘI DUNG TÀI LIỆU


1.3 KHOÁ HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN HỌC TẬPĐIỀU 2: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ENPRO
2.1 QUYỀN LỢI


2.2 NGHĨA VỤĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ HỌC VIÊN
3.1 QUYỀN LỢI3.2 NGHĨA VỤĐIỀU 4: BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Các nội dung của Hệ thống Chương trình học Đánh vần Tiếng Anh bao gồm:
1. Các đầu sách Hệ thống Học Đánh vần tiếng Anh [tác giả Nguyễn Ngọc Nam];
2. Hệ thống sách bài tập Đánh vần tiếng Anh;
3. Sơ đồ Hệ thống nhận dạng quy tắc Đánh vần tiếng Anh;
4. Phương pháp đọc, phương pháp nói, phương pháp học từ vựng;
5. Hệ thống, quy trình đánh giá kiến thức và chất lượng đào tạo;
6. Tài liệu, bài giảng, slide, videoˌ sách bài tập kèm theo khóa học.

Đều là những phần không thể tách rời của Hệ thống chương trình “Học Đánh vần tiếng Anh” và đã được đăng ký sở hữu bản quyền tác giả Nguyễn Ngọc Nam.

Các nội dung chỉ được phép đào tạo cho học viên trong phạm vi của khóa học tại Công ty Cổ phần Đánh vần tiếng Anh Enpro và các đối tác Enpro cấp phép.

Hệ thống quy luật đọc từ và nói câu là tài sản nghiên cứu kéo dài hơn 11 năm. Mỗi một quy tắc được thử nghiệm hàng trăm, hàng nghìn lần. Do đó, Enpro mong học viên (bao gồm cả các Đối tác, Giảng viên, đội ngũ trợ giảng, học viên và phụ huynh) tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:

  1. Không tự ý in ấn, phát hành và kinh doanh các tài liệu, kiến thức, sách và các ấn phẩm có nội dung của Hệ thống Chương trình học Đánh vần tiếng Anh;
  2. Không tự ý sử dụng hoặc sao chép các kiến thức, quy luật của khóa học Đánh vần tiếng Anh để giảng dạy, mua bán thương mại khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.
  3. Tài liệu của khóa học là một đặc quyền mà Enpro dành riêng cho học viên đã mua sản phẩm và dịch vụ của Enpro. Do đó, đề nghị học viên và đối tác không chia sẻ (share) lên mạng, không công khai (public) lên các diễn đàn.


Các tranh chấp, xung đột hay khiếu nại liên quan đến các điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng biện pháp thương lượng hoặc hòa giải trên cơ sở tôn trọng lợi ích hai bên. Trường hợp không thể giải quyết bằng biện pháp thương lượng và hòa giải thì sẽ giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.Học viên sử dụng sản phẩm dịch vụ Enpro - Đánh vần Tiếng Anh đồng nghĩa với việc học viên đồng ý với các điều khoản dịch vụ này.

Enpro - Đánh Vần Tiếng Anh tin tưởng việc tuân thủ các điều khoản cơ bản này sẽ nâng cao trải nghiệm và hiệu quả trong hoạt động dạy học của Enpro cũng như hoạt động học tập của quý học viên.

Enpro - Đánh Vần Tiếng Anh sẵn sàng đón nhận, phản hồi và cải tiến từ những đánh giá, góp ý của quý học viên.

Mọi thắc mắc xin gửi về email: enpro.academy@gmail.com