Học Online

Reading Master [Bình dân học vụ] Cách đọc đúng mọi từ tiếng Anh trong 4 bước, học đến đâu đọc ngay đến đấy kèm tài liệu luyện tập liên tục...
  • Học Online
1,600,000đ
690,000đ
Basic Rules [Đánh vần Cơ bản] Sử dụng cho các từ  thường gặp nhất trong đời sống, 1 quy luật, đọc ngàn từ. Không cần bắt chước. Không cần file âm…
  • Học Online
1,600,000đ
790,000đ
Premium Rules [Đánh vần Nâng cao] Hoàn thiện Tiếng Anh với cách đọc các từ dài và khó 1 quy luật, đọc ngàn từ. Không cần bắt chước. Không cần file âm…
  • Học Online
1,800,000đ
890,000đ
Speaking Rules (Nói theo Quy luật) Làm thế nào để nói được câu có ngữ điệu lên xuống, dừng lại đúng chỗ và mượt mà như người bản ngữ. Khoá học…
  • Học Online
3,200,000đ
990,000đ
Extra Rules [Đánh vần Nâng cao Extra] Sử dụng cho các từ  thường gặp nhất trong đời sống, 1 quy luật, đọc ngàn từ. Không cần bắt chước. Không cần file âm…
  • Học Online
1,200,000đ
990,000đ
30-day challenge - 30 ngày đọc trôi chảy tiếng Anh 30 ngày tập đọc trôi chảy tiếng Anh mà không phải lo lắng trình độ, ngữ pháp hay từ vựng của mình
  • Học Online
1,200,000đ
690,000đ
REVIEW BÌNH DÂN HỌC VỤ ZOOM Review nội dung bài học khoá học Zoom tương tác: Bình Dân Học Vụ Tiểu Học
  • Học Online
1,500,000đ
1,500,000đ
REVIEW ĐÁNH VẦN TIỂU HỌC ZOOM Review bài học khoá học Đánh vần tiếng Anh Tiểu Học. Một quy tắc đọc, hàng trăm từ
  • Học Online
3,500,000đ
3,500,000đ
3,500,000đ
3,500,000đ
MasterDic - Dùng Từ Điển Như Giáo Viên Chuyên Ngữ dùng từ điển chuẩn như giáo viên chuyên ngữ
  • Học Online
490,000đ
399,000đ