0 đánh giá
học viên

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Reading Master [Bình dân học vụ]
Hoàng Nguyệt
(37) 1920 học viên
590.000đ
1.600.000đ
(-64%)
Basic Rules [Đánh vần Cơ bản]
Hoàng Nguyệt
(8) 776 học viên
590.000đ
1.600.000đ
(-64%)
Premium Rules [Đánh vần Nâng cao]
Hoàng Nguyệt
(9) 674 học viên
790.000đ
1.800.000đ
(-57%)
Extra Rules [Đánh vần Nâng cao Extra]
Hoàng Nguyệt
(1) 308 học viên
890.000đ
1.000.000đ
(-11%)
Speaking Rules [Nói câu theo Quy luật]
Hoàng Nguyệt
(16) 1685 học viên
890.000đ
3.200.000đ
(-73%)
Thời lượng:
Giáo trình: bài giảng
Sở hữu khóa học trọn đời
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC