Nhượng quyền cá nhân

NHƯỢNG QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH  ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH
(dành cho đối tượng cá nhân)

Đối tượng nhượng quyền cần đảm bảo các điều kiện sau:

[1] Cá nhân tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc trình độ tiếng Anh đủ khả năng giảng dạy

[2] Cá nhân có kỹ năng tốt trong việc truyền đạt kiến thức

[3] Yêu thích chương trình Đánh vần tiếng Anh

 

QUYỀN LỢI KHI NHẬN NHƯỢNG QUYỀN

(1). Về thương hiệu Đánh vần tiếng Anh Enpro

- Cá nhân được phép sử dụng Logo & thương hiệu Đánh vần tiếng Anh khi quảng bá các chương trình học Đánh vần tiếng Anh

- Cá nhân được phép sử dụng các slogan của Đánh vần tiếng Anh

- Các mẫu chứng chỉ hoàn thành khóa học của Đánh vần tiếng Anh

- Được cấp giấy chứng nhận Nhượng quyền

 

(2). Về chương trình giảng dạy

- Chuyển giao các chương trình giảng dạy & giáo án kèm theo các khóa học dành cho học sinh & Người lớn

- Chuyển giao các  quy trình, tài liệu liên quan đến khóa học

- Chuyển giao các bài đánh giá chất lượng học viên

 

(3). Về huấn luyện

- Được huấn luyện Nội dung học của các chương trình dành cho Học sinh & Người lớn

- Được huấn luyện phương pháp giảng dạy

- Được đào tạo chi tiết cách nói, cách trình bày cho từng bài học, từng quy tắc

- Được định kỳ đào tạo cập nhật kiến thức, quy tắc và nội dung mới

- Được cấp giấy chứng nhận Hoàn thành khóa Huấn luyện "Giảng dạy Đánh vần tiếng Anh"

 

(4). Về Marketing & Tuyển sinh

- Sử dụng các tài liệu quảng cáo sẵn có của Đánh vần tiếng Anh

- Được đào tạo về quy trình tư vấn tuyển sinh và quản lý lớp

- Được hỗ trợ, đào tạo về xây dựng  kênh quảng cáo, xây dựng thương hiệu cá nhân. 

 

(5). Về Kinh Doanh

- Được bán, phân phối giáo trình, tài liệu đến học viên

- Được trở thành Đại lý phân phối thẻ học Online và sách Đánh vần tiếng Anh với mức chiết khấu hấp dẫn.

 

QUY TRÌNH THAM GIA NHẬN NHƯỢNG QUYỀN

 

Bài viết cùng danh mục