Đánh vần Online

Khoá học du kích
0 đánh giá
1 học viên
  • Đánh vần Online

Đánh vần Online

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Hoàng Nguyệt
4604 học viên 9 khóa học

Australian International TESOL

Tốt nghiệp loại giỏi ngôn ngữ Anh- Đại học Thương mại (Vietnam University of Commerce)

8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho nhiều đối tượng người đi làm, sinh viên, tiểu học.

7 năm giảng dạy chương trình học Đánh vần tiếng Anh

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

2.200.000đ
Thời gian ưu đãi còn 1 ngày
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 0 bài giảng
Sở hữu khóa học trọn đời
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC